دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
#بدون - فیلتر/فرایر/فیروزی/مون جزئیات
افزودن به سبد خرید
#بدون - فیلتر/فرایر/فیروزی/مون
%30
840,000 ريال
اعتماد/فوکویاما/شیرازی/روزنه جزئیات
افزودن به سبد خرید
اعتماد/فوکویاما/شیرازی/روزنه
%25
3,000,000 ريال
هنر معامله‌گری به سبک ترامپ/ترامپ/خسروی/منوچهری جزئیات
افزودن به سبد خرید
هنر معامله‌گری به سبک ترامپ/ترامپ/خسروی/منوچهری
%25
1,875,000 ريال
فلسفه‌ی پول/زیمل/گنجی/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
فلسفه‌ی پول/زیمل/گنجی/مرکز
%20
3,160,000 ريال
قواعد روش جامعه‌شناسی/دورکیم/نایبی/آگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
قواعد روش جامعه‌شناسی/دورکیم/نایبی/آگاه
%25
1,350,000 ريال
چه‌قدر خوبیم ما!: جامعه‌شناسی طنز/رها/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
چه‌قدر خوبیم ما!: جامعه‌شناسی طنز/رها/مروارید
%30
700,000 ريال
از حق به شهر تا شهرهای شورشی/هاروی/کلانتری/آگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
از حق به شهر تا شهرهای شورشی/هاروی/کلانتری/آگاه
%25
1,762,500 ريال
بینایی و مدرنیته/کرری/حبیب‌زاده/بان جزئیات
افزودن به سبد خرید
بینایی و مدرنیته/کرری/حبیب‌زاده/بان
%25
2,137,500 ريال
هنر ساختن آینده‌ی‌کار/گراتن/بینش/پژواک جزئیات
افزودن به سبد خرید
هنر ساختن آینده‌ی‌کار/گراتن/بینش/پژواک
%25
675,000 ريال
دولت و جامعه مدنی/گرامشی/میلانی/اختران جزئیات
افزودن به سبد خرید
دولت و جامعه مدنی/گرامشی/میلانی/اختران
%25
712,500 ريال
جامعه‌شناسی انتقادی/آدورنو/چاوشیان/اختران جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‌شناسی انتقادی/آدورنو/چاوشیان/اختران
%25
2,400,000 ريال
مردانگی ایرانی/بالسلو/عالی‌نیا/همان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مردانگی ایرانی/بالسلو/عالی‌نیا/همان
%25
2,625,000 ريال
آزمون سایکوپات/رانسن/همتی/دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
آزمون سایکوپات/رانسن/همتی/دیدآور
%25
1,462,500 ريال
شهرنشینی برای همه چیز آدابی دارد/زهرایی/سرایش جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهرنشینی برای همه چیز آدابی دارد/زهرایی/سرایش
%50
150,000 ريال
خبر: راهنمای کاربران/دو‌باتن/نظرزاده/فرمهر جزئیات
افزودن به سبد خرید
خبر: راهنمای کاربران/دو‌باتن/نظرزاده/فرمهر
%30
840,000 ريال
یک میلیون انقلاب آرام/منی‌یر/حبیبی/نیلوفر جزئیات
افزودن به سبد خرید
یک میلیون انقلاب آرام/منی‌یر/حبیبی/نیلوفر
%25
937,500 ريال
مصاحبه‌های اریک رومر/ساید/رحمانی/ناهید جزئیات
افزودن به سبد خرید
مصاحبه‌های اریک رومر/ساید/رحمانی/ناهید
%30
1,680,000 ريال
توسعه و تضاد/رفیع پور/سهامی‌انتشار جزئیات
افزودن به سبد خرید
توسعه و تضاد/رفیع پور/سهامی‌انتشار
%15
6,375,000 ريال
زندگی روزمره‌ی تهی‌دستان شهری/صادقی/آگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
زندگی روزمره‌ی تهی‌دستان شهری/صادقی/آگاه
%25
1,987,500 ريال
مبانی انسان‌شناسی/فکوهی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی انسان‌شناسی/فکوهی/نی
%20
1,920,000 ريال
شکسپیر، ایران و شرق/غنی/فرهمندفر/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
شکسپیر، ایران و شرق/غنی/فرهمندفر/مروارید
%30
1,050,000 ريال
تداوم هویت ایرانی/داوران/تقی‌آبادی/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
تداوم هویت ایرانی/داوران/تقی‌آبادی/مروارید
%30
2,380,000 ريال
مسئله ایران/فراستخواه/آگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مسئله ایران/فراستخواه/آگاه
%25
5,625,000 ريال
مینیمالیسم دیجیتال/نیوپورت/پرهیزکاری/میلکان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مینیمالیسم دیجیتال/نیوپورت/پرهیزکاری/میلکان
%25
1,312,500 ريال
شرکت خلاقیت/کتمول/بشیری/میلکان جزئیات
افزودن به سبد خرید
شرکت خلاقیت/کتمول/بشیری/میلکان
%25
1,837,500 ريال
پساروش/لا/شریف‌زاده/کرگدن جزئیات
افزودن به سبد خرید
پساروش/لا/شریف‌زاده/کرگدن
%25
2,625,000 ريال
دام صیادان یا عبرت ایرانیان/هوویت/هندی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
دام صیادان یا عبرت ایرانیان/هوویت/هندی/نی
%20
2,080,000 ريال
نظریه اجتماعی کلاسیک/کرایب/مسمی‌پرست/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه اجتماعی کلاسیک/کرایب/مسمی‌پرست/آگه
%25
3,337,500 ريال
فهم نظریه‌های سیاسی/اسپریگنز/رجایی/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
فهم نظریه‌های سیاسی/اسپریگنز/رجایی/آگه
%25
1,387,500 ريال
مقدمه‌ای کوتاه بر نژادپرستی/راتانسی/بهرامی/نگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه‌ای کوتاه بر نژادپرستی/راتانسی/بهرامی/نگاه
%25
1,912,500 ريال
زنان و خانواده/تروتسکی/نجم‌عراقی/لحظه جزئیات
افزودن به سبد خرید
زنان و خانواده/تروتسکی/نجم‌عراقی/لحظه
%25
750,000 ريال
ایرانیان و اندیشه‌ تجدد/بهنام/فرزان‌روز جزئیات
افزودن به سبد خرید
ایرانیان و اندیشه‌ تجدد/بهنام/فرزان‌روز
%25
1,350,000 ريال