دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
تروتسکی و تروتسکیسم/کالینیکوس/مهرآبادی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
تروتسکی و تروتسکیسم/کالینیکوس/مهرآبادی/خجسته
%25
600,000 ريال
خلاصه نویسی  برای  رسانه ها/مسعودی /خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
خلاصه نویسی برای رسانه ها/مسعودی /خجسته
%25
157,500 ريال
جامعه  اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی/سعیدی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی/سعیدی/خجسته
%25
337,500 ريال
جامعه  اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی/سعیدی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی/سعیدی/خجسته
%25
337,500 ريال
از پشت شیشه‌ها/حاج‌‌سردار/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
از پشت شیشه‌ها/حاج‌‌سردار/خجسته
%25
150,000 ريال
ارتباط فعال/میرعابدینی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارتباط فعال/میرعابدینی/خجسته
%25
450,000 ريال
پادشاه زندان‌ها/داداش‌زاده/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
پادشاه زندان‌ها/داداش‌زاده/خجسته
%25
600,000 ريال
مطالعات انتقادی ارتباطات/هارت/دادگران/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مطالعات انتقادی ارتباطات/هارت/دادگران/خجسته
%25
300,000 ريال
خاطرات کولینا: قواعد بازی/کولینا/افشاری/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
خاطرات کولینا: قواعد بازی/کولینا/افشاری/خجسته
%25
225,000 ريال
موفقیت یا شکست در ازدواج/گاتمن/جزایری/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
موفقیت یا شکست در ازدواج/گاتمن/جزایری/خجسته
%25
450,000 ريال
آوای هستی: گزیده‌ی اشعار فرانسوی/سمیعی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
آوای هستی: گزیده‌ی اشعار فرانسوی/سمیعی/خجسته
%25
187,500 ريال
بهرام بیضایی و پدیده‌ی سگ‌کشی/قوکاسیان/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
بهرام بیضایی و پدیده‌ی سگ‌کشی/قوکاسیان/خجسته
%25
450,000 ريال
سرگذشت حسن صباح و جانشینان او/همدانی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
سرگذشت حسن صباح و جانشینان او/همدانی/خجسته
%25
262,500 ريال
اندکی سایه/بیگدلی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
اندکی سایه/بیگدلی/خجسته
%25
112,500 ريال
حقوق بین‌الملل ارتباطات سایبر/سعیدی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق بین‌الملل ارتباطات سایبر/سعیدی/خجسته
%25
112,500 ريال
مبانی نظری مردم‌شناسی/لومبار/رفیع‌فر/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی نظری مردم‌شناسی/لومبار/رفیع‌فر/خجسته
%25
975,000 ريال
مسافر گمشده‌ی زمان/تدینی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مسافر گمشده‌ی زمان/تدینی/خجسته
%25
337,500 ريال
مدیریت اضطراب در نوجوانان/اسکاب/طبسی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت اضطراب در نوجوانان/اسکاب/طبسی/خجسته
%25
225,000 ريال
23 گام به سوی کامیابی/لامسدن/مهرآبادی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
23 گام به سوی کامیابی/لامسدن/مهرآبادی/خجسته
%25
112,500 ريال
آذر و امجدیه/مشایخی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
آذر و امجدیه/مشایخی/خجسته
%25
187,500 ريال
ایران و درام‌نویسان بزرگ جهان/نصیریان/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
ایران و درام‌نویسان بزرگ جهان/نصیریان/خجسته
%25
375,000 ريال
راهنمای لیدنویسی/مسعودی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای لیدنویسی/مسعودی/خجسته
%25
300,000 ريال
ماه من/محمدی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
ماه من/محمدی/خجسته
%25
112,500 ريال
نقطه ندارد/سمیعی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقطه ندارد/سمیعی/خجسته
%25
225,000 ريال
زن درختی/خادمی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
زن درختی/خادمی/خجسته
%25
450,000 ريال
مگره می‌ترسد/سیمنون/اسماعیلی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مگره می‌ترسد/سیمنون/اسماعیلی/خجسته
%25
225,000 ريال
مگره و شاهدان خاموش/سیمنون/اسماعیلی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مگره و شاهدان خاموش/سیمنون/اسماعیلی/خجسته
%25
112,500 ريال
کودکان، والدین، مربیان/هنری/پرنیانی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
کودکان، والدین، مربیان/هنری/پرنیانی/خجسته
%25
210,000 ريال