دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
واقعیت درمانی/گلاسر/‌ویژه/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
واقعیت درمانی/گلاسر/‌ویژه/خجسته
%25
262,500 ريال
حقوق بین‌الملل ارتباطات سایبر/سعیدی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق بین‌الملل ارتباطات سایبر/سعیدی/خجسته
%25
112,500 ريال
آوای هستی: گزیده‌ی اشعار فرانسوی/سمیعی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
آوای هستی: گزیده‌ی اشعار فرانسوی/سمیعی/خجسته
%25
187,500 ريال
خاطرات کولینا: قواعد بازی/کولینا/افشاری/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
خاطرات کولینا: قواعد بازی/کولینا/افشاری/خجسته
%25
225,000 ريال
مصاحبه خلاق/توکلی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مصاحبه خلاق/توکلی/خجسته
%25
337,500 ريال
زن درختی/خادمی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
زن درختی/خادمی/خجسته
%25
450,000 ريال
ارتباط فعال/میرعابدینی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارتباط فعال/میرعابدینی/خجسته
%25
450,000 ريال
تاملی در نگرش سیاسی مصدق/عظیمی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاملی در نگرش سیاسی مصدق/عظیمی/خجسته
%25
337,500 ريال
موسولینی و فاشیسم/بلینک‌هورن/مهرآبادی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
موسولینی و فاشیسم/بلینک‌هورن/مهرآبادی/خجسته
%25
525,000 ريال
مبانی نظری مردم‌شناسی/لومبار/رفیع‌فر/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی نظری مردم‌شناسی/لومبار/رفیع‌فر/خجسته
%25
975,000 ريال
تروتسکی و تروتسکیسم/کالینیکوس/مهرآبادی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
تروتسکی و تروتسکیسم/کالینیکوس/مهرآبادی/خجسته
%25
600,000 ريال
اندکی سایه/بیگدلی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
اندکی سایه/بیگدلی/خجسته
%25
112,500 ريال
استالین و استالینیسم/وود/مهرآبادی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
استالین و استالینیسم/وود/مهرآبادی/خجسته
%25
450,000 ريال
لنین و لنینیسم/شوب/مهرآبادی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
لنین و لنینیسم/شوب/مهرآبادی/خجسته
%25
1,125,000 ريال
خلاصه نویسی  برای  رسانه ها/مسعودی /خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
خلاصه نویسی برای رسانه ها/مسعودی /خجسته
%25
157,500 ريال
از پشت شیشه‌ها/حاج‌‌سردار/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
از پشت شیشه‌ها/حاج‌‌سردار/خجسته
%25
150,000 ريال
پادشاه زندان‌ها/داداش‌زاده/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
پادشاه زندان‌ها/داداش‌زاده/خجسته
%25
600,000 ريال