دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
دنیای ارانی/مومنی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
دنیای ارانی/مومنی/خجسته
%25
262,500 ريال
واقعیت‌درمانی/گلاسر/‌ویژه/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
واقعیت‌درمانی/گلاسر/‌ویژه/خجسته
%25
337,500 ريال
جشن یلدا/صداقت‌کیش/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
جشن یلدا/صداقت‌کیش/خجسته
%25
600,000 ريال
کودکان، والدین، مربیان/هنری/پرنیانی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
کودکان، والدین، مربیان/هنری/پرنیانی/خجسته
%25
210,000 ريال
جامعه  اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی/سعیدی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی/سعیدی/خجسته
%25
337,500 ريال
جامعه  اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی/سعیدی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی/سعیدی/خجسته
%25
337,500 ريال
انسان‌شناسی/دورتیه/رفیع‌فر/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
انسان‌شناسی/دورتیه/رفیع‌فر/خجسته
%25
1,500,000 ريال
حقوق بین‌الملل ارتباطات سایبر/سعیدی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق بین‌الملل ارتباطات سایبر/سعیدی/خجسته
%25
112,500 ريال
خاطرات کولینا: قواعد بازی/کولینا/افشاری/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
خاطرات کولینا: قواعد بازی/کولینا/افشاری/خجسته
%25
225,000 ريال
گزیده امثال و حکم دهخدا/دهخدا/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
گزیده امثال و حکم دهخدا/دهخدا/خجسته
%25
337,500 ريال
زن درختی/خادمی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
زن درختی/خادمی/خجسته
%25
450,000 ريال
ارتباط فعال/میرعابدینی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارتباط فعال/میرعابدینی/خجسته
%25
450,000 ريال
تاملی در نگرش سیاسی مصدق/عظیمی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاملی در نگرش سیاسی مصدق/عظیمی/خجسته
%25
337,500 ريال
موسولینی و فاشیسم/بلینک‌هورن/مهرآبادی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
موسولینی و فاشیسم/بلینک‌هورن/مهرآبادی/خجسته
%25
525,000 ريال
مبانی نظری مردم‌شناسی/لومبار/رفیع‌فر/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی نظری مردم‌شناسی/لومبار/رفیع‌فر/خجسته
%25
975,000 ريال
تروتسکی و تروتسکیسم/کالینیکوس/مهرآبادی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
تروتسکی و تروتسکیسم/کالینیکوس/مهرآبادی/خجسته
%25
600,000 ريال
اندکی سایه/بیگدلی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
اندکی سایه/بیگدلی/خجسته
%25
112,500 ريال
لنین و لنینیسم/شوب/مهرآبادی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
لنین و لنینیسم/شوب/مهرآبادی/خجسته
%25
1,125,000 ريال
خلاصه نویسی  برای  رسانه ها/مسعودی /خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
خلاصه نویسی برای رسانه ها/مسعودی /خجسته
%25
157,500 ريال
خبرنویسی مدرن/شکرخواه/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
خبرنویسی مدرن/شکرخواه/خجسته
%25
225,000 ريال
از پشت شیشه‌ها/حاج‌‌سردار/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
از پشت شیشه‌ها/حاج‌‌سردار/خجسته
%25
150,000 ريال
پادشاه زندان‌ها/داداش‌زاده/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
پادشاه زندان‌ها/داداش‌زاده/خجسته
%25
600,000 ريال
مطالعات انتقادی ارتباطات/هارت/دادگران/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مطالعات انتقادی ارتباطات/هارت/دادگران/خجسته
%25
300,000 ريال
مردان زن ستیز/فوروارد/نعمت‌اللهی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مردان زن ستیز/فوروارد/نعمت‌اللهی/خجسته
%25
1,125,000 ريال
موفقیت یا شکست در ازدواج/گاتمن/جزایری/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
موفقیت یا شکست در ازدواج/گاتمن/جزایری/خجسته
%25
450,000 ريال
بهرام بیضایی و پدیده‌ی سگ‌کشی/قوکاسیان/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
بهرام بیضایی و پدیده‌ی سگ‌کشی/قوکاسیان/خجسته
%25
450,000 ريال
سرگذشت حسن صباح و جانشینان او/همدانی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
سرگذشت حسن صباح و جانشینان او/همدانی/خجسته
%25
262,500 ريال
مائو و مائوئیسم/چی/مهرآبادی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مائو و مائوئیسم/چی/مهرآبادی/خجسته
%25
637,500 ريال
مگره می‌ترسد/سیمنون/اسماعیلی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مگره می‌ترسد/سیمنون/اسماعیلی/خجسته
%25
225,000 ريال