دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
پله‌پله تا ملاقات خدا/زرین‌کوب/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
پله‌پله تا ملاقات خدا/زرین‌کوب/علمی
%20
3,200,000 ريال
میثاق پنجم/روئیز/پیا/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
میثاق پنجم/روئیز/پیا/علمی
%25
937,500 ريال
گزیده مرصاد العباد/رازی/ریاحی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
گزیده مرصاد العباد/رازی/ریاحی/علمی
%20
2,280,000 ريال
پیشگامان نظم فارسی/وفایی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
پیشگامان نظم فارسی/وفایی/علمی
%20
2,280,000 ريال
استدلال آماری در جامعه‌شناسی/کاستنر/نایبی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
استدلال آماری در جامعه‌شناسی/کاستنر/نایبی/علمی
%20
4,400,000 ريال
روایت سر دلبران/طاهری/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
روایت سر دلبران/طاهری/علمی
%25
1,875,000 ريال
شاعران حوزه ادبی خراسان/وفایی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
شاعران حوزه ادبی خراسان/وفایی/علمی
%20
2,600,000 ريال
قرآن کریم/زمانی/رحلی - گالینگور/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
قرآن کریم/زمانی/رحلی - گالینگور/علمی
%15
17,850,000 ريال
نترسید/فنسترهایم/قراچه‌داغی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نترسید/فنسترهایم/قراچه‌داغی/علمی
%25
1,875,000 ريال
آشنایی با نظریه‌های نقد ادبی/صفوی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
آشنایی با نظریه‌های نقد ادبی/صفوی/علمی
%20
1,800,000 ريال
روایت/صفوی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
روایت/صفوی/علمی
%20
1,200,000 ريال
تاریخ زبان/سوییت/صفوی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخ زبان/سوییت/صفوی/علمی
%20
2,000,000 ريال
خاطرات و تالمات مصدق/مصدق/افشار/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
خاطرات و تالمات مصدق/مصدق/افشار/علمی
%25
3,562,500 ريال
درآمدی بر معنی‌شناسی زبان/لاینز/صفوی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
درآمدی بر معنی‌شناسی زبان/لاینز/صفوی/علمی
%20
4,400,000 ريال
عشق صوفیانه در آینه استعاره/هاشمی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
عشق صوفیانه در آینه استعاره/هاشمی/علمی
%20
3,160,000 ريال
ساختارگرایی و نشانه‌شناسی/هاوکس/صفوی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختارگرایی و نشانه‌شناسی/هاوکس/صفوی/علمی
%20
2,000,000 ريال
نظریه‌های معنی‌شناسی واژگانی/گیررتس/صفوی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه‌های معنی‌شناسی واژگانی/گیررتس/صفوی/علمی
%20
4,760,000 ريال
ترجمه و زبان/فاست/گندمکار/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ترجمه و زبان/فاست/گندمکار/علمی
%20
3,160,000 ريال
تعبیر متن/صفوی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعبیر متن/صفوی/علمی
%20
3,600,000 ريال
چشمه روشن: دیداری با شاعران/یوسفی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
چشمه روشن: دیداری با شاعران/یوسفی/علمی
%20
4,400,000 ريال
کسایی مروزی: زندگی، اندیشه و شعر او/ریاحی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
کسایی مروزی: زندگی، اندیشه و شعر او/ریاحی/علمی
%20
520,000 ريال
شرح دیوان شمس تبریزی (جلد 2)/زمانی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
شرح دیوان شمس تبریزی (جلد 2)/زمانی/علمی
%20
4,000,000 ريال
آشنایی با معنی‌شناسی صوری/صفوی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
آشنایی با معنی‌شناسی صوری/صفوی/علمی
%20
3,000,000 ريال
از میراث غلات/انصاری/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
از میراث غلات/انصاری/علمی
%20
1,960,000 ريال
مبادی العربیه: جلد چهارم/الشرتونی/سرمدی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبادی العربیه: جلد چهارم/الشرتونی/سرمدی/علمی
%20
440,000 ريال
لغت شهنامه/بغدادی/ثروت/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
لغت شهنامه/بغدادی/ثروت/علمی
%20
600,000 ريال
پایگاه سخن/ارسلانی/صدرا/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
پایگاه سخن/ارسلانی/صدرا/علمی
%25
337,500 ريال
فرهنگ توصیفی فلسفه‌ی زبان/صفوی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرهنگ توصیفی فلسفه‌ی زبان/صفوی/علمی
%20
880,000 ريال
بوطیقای شناختی/استاک‌ول/گلشنی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
بوطیقای شناختی/استاک‌ول/گلشنی/علمی
%20
880,000 ريال
گلگشت در شعر و اندیشه حافظ/ریاحی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
گلگشت در شعر و اندیشه حافظ/ریاحی/علمی
%20
2,000,000 ريال
رقص ساعت/تیلور/قره‌بلاغ/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
رقص ساعت/تیلور/قره‌بلاغ/علمی
%25
825,000 ريال
وقتی هرگز از راه می‌رسد/دیویس/بشارت/‌علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
وقتی هرگز از راه می‌رسد/دیویس/بشارت/‌علمی
%25
393,750 ريال
بهترین خودت باش/بیر/ندیمی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
بهترین خودت باش/بیر/ندیمی/علمی
%25
825,000 ريال
معما در موزه/هیلرمن/نعمتی‌لفمجانی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
معما در موزه/هیلرمن/نعمتی‌لفمجانی/علمی
%25
442,500 ريال
سبک شناسی ادراکی/آقابابایی/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سبک شناسی ادراکی/آقابابایی/علمی
%20
1,000,000 ريال