دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
برای مدیران جدید: 10 مقاله.../ریویو/مطلق/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
برای مدیران جدید: 10 مقاله.../ریویو/مطلق/هنوز
%25
540,000 ريال
درباره مدیریت تغییر: 10 مقاله.../ریویو/مطلق/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
درباره مدیریت تغییر: 10 مقاله.../ریویو/مطلق/هنوز
%25
562,500 ريال
درباره استراتژی: 10 مقاله.../ریویو/‌مطلق/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
درباره استراتژی: 10 مقاله.../ریویو/‌مطلق/هنوز
%25
660,000 ريال
درباره‌ی همکاری: 10 مقاله.../ریویو/‌مطلق/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
درباره‌ی همکاری: 10 مقاله.../ریویو/‌مطلق/هنوز
%25
487,500 ريال
رها‌ شده‌ها/آگدن/ذوالقدر/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
رها‌ شده‌ها/آگدن/ذوالقدر/هنوز
%25
517,500 ريال
لغت فروش/حمیدی/عدل/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
لغت فروش/حمیدی/عدل/هنوز
%25
300,000 ريال
چگونه جهان را تغییر دهیم/فلینتوف/‌عدل/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
چگونه جهان را تغییر دهیم/فلینتوف/‌عدل/هنوز
%25
487,500 ريال
زنی تنها: فروغ و شعرش/هیلمن/حمیدی/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
زنی تنها: فروغ و شعرش/هیلمن/حمیدی/هنوز
%25
360,000 ريال
پشت گوش انداختن/مدرسه‌زندگی/فغانی/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
پشت گوش انداختن/مدرسه‌زندگی/فغانی/هنوز
%25
390,000 ريال
سفر کردن/مدرسه‌زندگی/فغانی/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
سفر کردن/مدرسه‌زندگی/فغانی/هنوز
%25
517,500 ريال
چگونه سلامت عاطفی داشته باشیم/جیمز/قرایی/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
چگونه سلامت عاطفی داشته باشیم/جیمز/قرایی/هنوز
%25
502,500 ريال
پرتره‌هایی از هنر معاصر/تامکینز/جعفری/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
پرتره‌هایی از هنر معاصر/تامکینز/جعفری/هنوز
%25
1,275,000 ريال
کار کردن و کنار آمدن/مدرسه‌زندگی/غفاری/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
کار کردن و کنار آمدن/مدرسه‌زندگی/غفاری/هنوز
%25
487,500 ريال
چگونه عاقل بمانیم/پری/حمیدی/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
چگونه عاقل بمانیم/پری/حمیدی/هنوز
%25
487,500 ريال
وابسته/فاندربکه/بازیان/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
وابسته/فاندربکه/بازیان/هنوز
%25
67,500 ريال
چگونه رنج بکشیم/همیلتون/قرایی/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
چگونه رنج بکشیم/همیلتون/قرایی/هنوز
%25
562,500 ريال
پنج نمایش‌نامه/آریور/جلیلیان/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
پنج نمایش‌نامه/آریور/جلیلیان/هنوز
%25
97,500 ريال
چگونه روشنفکر شویم؟/کولاکوفسکی/مظلومی/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
چگونه روشنفکر شویم؟/کولاکوفسکی/مظلومی/هنوز
%25
652,500 ريال
چگونه کتاب نخوانیم/ویلبر/پشتوان/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
چگونه کتاب نخوانیم/ویلبر/پشتوان/هنوز
%25
367,500 ريال
چگونه کمتر کار کنیم/باباتا/شاپوریان/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
چگونه کمتر کار کنیم/باباتا/شاپوریان/هنوز
%25
517,500 ريال
سرشت شر/کوئن/رهادوست/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
سرشت شر/کوئن/رهادوست/هنوز
%25
1,125,000 ريال