دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
قوانین و مقررات بیمه 1402/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات بیمه 1402/منصور/دوران
%30
2,100,000 ريال
قوانین و مقررات مواد مخدر 1402/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات مواد مخدر 1402/منصور/دوران
%30
700,000 ريال
قانون حمایت خانواده  1402/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون حمایت خانواده 1402/منصور/دوران
%25
450,000 ريال
قانون مدنی 1402/منصور/کتاب‌دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون مدنی 1402/منصور/کتاب‌دیدآور
%30
560,000 ريال
قانون کار: قانون بیمه بیکاری 1402/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون کار: قانون بیمه بیکاری 1402/منصور/دوران
%30
630,000 ريال
قانون مجازات اسلامی 1402/منصور/دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون مجازات اسلامی 1402/منصور/دیدآور
%30
840,000 ريال
قوانین و مقررات مربوط به خانواده  1402/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات مربوط به خانواده 1402/منصور/دوران
%30
1,120,000 ريال
آشنایی با تکنیک‌های: خودگویی مثبت/قلمی/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
آشنایی با تکنیک‌های: خودگویی مثبت/قلمی/دوران
%25
150,000 ريال
ترکه/ریون‌هیل/دشتی/کتاب‌دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
ترکه/ریون‌هیل/دشتی/کتاب‌دیدآور
%25
412,500 ريال
قوانین و مقررات ازدواج و طلاق 1402/منصور/دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات ازدواج و طلاق 1402/منصور/دیدآور
%30
525,000 ريال
در قلبم جای داری/بروگان/مهرزاد/کتاب‌دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
در قلبم جای داری/بروگان/مهرزاد/کتاب‌دیدآور
%25
975,000 ريال
پی/اف/خچومیان/پاچیان/کتاب‌دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
پی/اف/خچومیان/پاچیان/کتاب‌دیدآور
%25
675,000 ريال
اعترافات نرون جوان/جورج/درویشی/کتاب‌دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
اعترافات نرون جوان/جورج/درویشی/کتاب‌دیدآور
%25
2,175,000 ريال
منطق صوری (جلد اول و دوم)/خوانساری/کتاب‌دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
منطق صوری (جلد اول و دوم)/خوانساری/کتاب‌دیدآور
%15
1,572,500 ريال
قانون تجارت 1402/منصور/دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون تجارت 1402/منصور/دیدآور
%30
560,000 ريال