دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
استعاره و پارادایم‌های ترجمه/ریکور/پارسا/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
استعاره و پارادایم‌های ترجمه/ریکور/پارسا/شوند
%25
1,350,000 ريال
ازدواج به مثابه‌ی هنر/کریستوا/پارسا/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
ازدواج به مثابه‌ی هنر/کریستوا/پارسا/شوند
%25
1,050,000 ريال
امر الهی یونانی/توشار/اولیایی/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
امر الهی یونانی/توشار/اولیایی/شوند
%25
600,000 ريال
مقدمه‌ای بر فلسفه‌ی هایدگر/واتز/پارسا/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه‌ای بر فلسفه‌ی هایدگر/واتز/پارسا/شوند
%25
750,000 ريال
فلسفه در جهان اسلام/آدامسون/مناجاتی/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
فلسفه در جهان اسلام/آدامسون/مناجاتی/شوند
%25
1,875,000 ريال
درآمدی بر ژاک دریدا/گلندینینگ/پارسا/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
درآمدی بر ژاک دریدا/گلندینینگ/پارسا/شوند
%25
1,050,000 ريال
فرهنگ واژگان دریدا/لوسی/پارسا/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرهنگ واژگان دریدا/لوسی/پارسا/شوند
%25
337,500 ريال
چرا فلسفه اهمیت دارد؟/بی‌بی/پارسا/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
چرا فلسفه اهمیت دارد؟/بی‌بی/پارسا/شوند
%25
300,000 ريال
رویا، فانتزی و هنر/سیگل/جعفریان/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
رویا، فانتزی و هنر/سیگل/جعفریان/شوند
%25
1,425,000 ريال
استقامت، کارت پستال‌های سینما/دنه/آستان/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
استقامت، کارت پستال‌های سینما/دنه/آستان/شوند
%25
825,000 ريال
داستایفسکی یا سیل زبان/کریستوا/سمی/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
داستایفسکی یا سیل زبان/کریستوا/سمی/شوند
%25
637,500 ريال
سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم/گیلبرت/مظفری/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم/گیلبرت/مظفری/شوند
%25
675,000 ريال
چگونه فوکو بخوانیم/اوکسالا/جمشیدی‌منش/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
چگونه فوکو بخوانیم/اوکسالا/جمشیدی‌منش/شوند
%25
825,000 ريال
شب بی‌پایان/برگستروم/پارسا/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
شب بی‌پایان/برگستروم/پارسا/شوند
%25
1,500,000 ريال
روان‌شناسی و سرمایه‌داری/رابرتز/مظفری/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
روان‌شناسی و سرمایه‌داری/رابرتز/مظفری/شوند
%25
975,000 ريال
فلسفه در هفت عبارت/گروتوس/مومنی/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
فلسفه در هفت عبارت/گروتوس/مومنی/شوند
%25
1,350,000 ريال
فراتر از طبیعت/مائوریتزی/کلینی/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
فراتر از طبیعت/مائوریتزی/کلینی/شوند
%25
2,250,000 ريال
ابتذال هایدگر/نانسی/اولیایی/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
ابتذال هایدگر/نانسی/اولیایی/شوند
%25
750,000 ريال
پدیدارشناسی سارتر/رایزمن/اسکندریان/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
پدیدارشناسی سارتر/رایزمن/اسکندریان/شوند
%25
1,800,000 ريال
ملت‌هایی بدون ملی‌گرایی/کریستوا/پارسا/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
ملت‌هایی بدون ملی‌گرایی/کریستوا/پارسا/شوند
%25
750,000 ريال
پیکاسو در لاپن آژیل/مارتین/مصطفوی/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
پیکاسو در لاپن آژیل/مارتین/مصطفوی/شوند
%25
825,000 ريال
کریستوا در قابی دیگر/برت/پارسا/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
کریستوا در قابی دیگر/برت/پارسا/شوند
%25
135,000 ريال