دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
قوانین ناپلئون/دیتریش/آذر/گوتنبرگ جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین ناپلئون/دیتریش/آذر/گوتنبرگ
%25
1,275,000 ريال
قصه‌های شب برای مدیران/مینتزبرگ/تقوی/میلکان جزئیات
افزودن به سبد خرید
قصه‌های شب برای مدیران/مینتزبرگ/تقوی/میلکان
%25
1,312,500 ريال
اصل گرایی/مک‌کیون/نصیری/میلکان جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصل گرایی/مک‌کیون/نصیری/میلکان
%25
1,417,500 ريال
از خوب به عالی/کالینز/سپهرپور/آوین جزئیات
افزودن به سبد خرید
از خوب به عالی/کالینز/سپهرپور/آوین
%25
1,402,500 ريال
رفتار‌های برنده/وینرچاک/حسین‌‍پور/مون جزئیات
افزودن به سبد خرید
رفتار‌های برنده/وینرچاک/حسین‌‍پور/مون
%30
1,750,000 ريال
راه ولش/کریمز/هاشمی/مثلث جزئیات
افزودن به سبد خرید
راه ولش/کریمز/هاشمی/مثلث
%30
490,000 ريال
راهنمای رهبران/زنگر/قهرمانی/مثلث جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای رهبران/زنگر/قهرمانی/مثلث
%30
490,000 ريال
رهبری در گرماگرم کار/کاکس/قهرمانی/مثلث جزئیات
افزودن به سبد خرید
رهبری در گرماگرم کار/کاکس/قهرمانی/مثلث
%30
490,000 ريال
کارکنان باانگیزه/بروس/قهرمانی/مثلث جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارکنان باانگیزه/بروس/قهرمانی/مثلث
%30
490,000 ريال
کار با آدم‌های سخت/برینکمن/هاشمی/مثلث جزئیات
افزودن به سبد خرید
کار با آدم‌های سخت/برینکمن/هاشمی/مثلث
%30
490,000 ريال
کار تیمی/مگین/قهرمانی/مثلث جزئیات
افزودن به سبد خرید
کار تیمی/مگین/قهرمانی/مثلث
%30
490,000 ريال
مدیریت عملکرد/باکال/قهرمانی/مثلث جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت عملکرد/باکال/قهرمانی/مثلث
%30
490,000 ريال
رهبری کردن با پرسشگری/مارکوارت/فیروزی/ژرف جزئیات
افزودن به سبد خرید
رهبری کردن با پرسشگری/مارکوارت/فیروزی/ژرف
%25
1,950,000 ريال
راهنمای محققین کارآفرینی/لطفی/برسم جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای محققین کارآفرینی/لطفی/برسم
%25
975,000 ريال
درباره زنان و رهبری: 10 مقاله.../هاروارد/مطلق/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
درباره زنان و رهبری: 10 مقاله.../هاروارد/مطلق/هنوز
%25
1,125,000 ريال
درباره مدیریت تغییر: 10 مقاله.../ریویو/مطلق/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
درباره مدیریت تغییر: 10 مقاله.../ریویو/مطلق/هنوز
%25
1,162,500 ريال
ابزار رهبری/لندزبرگ/پارسای/آریابان جزئیات
افزودن به سبد خرید
ابزار رهبری/لندزبرگ/پارسای/آریابان
%25
975,000 ريال
ابزار رهبری/لندزبرگ/پارسای/آریابان جزئیات
افزودن به سبد خرید
ابزار رهبری/لندزبرگ/پارسای/آریابان
%25
975,000 ريال
مسابقات نوآوری/ترویش/بابایوسفی/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
مسابقات نوآوری/ترویش/بابایوسفی/دوران
%25
1,275,000 ريال
سرمایه برباد/فیشمن/عارف‌نظری/امین‌الضرب جزئیات
افزودن به سبد خرید
سرمایه برباد/فیشمن/عارف‌نظری/امین‌الضرب
%25
2,850,000 ريال
بهترین قصه‌گو برنده است/سیمونز/باختری/اطراف جزئیات
افزودن به سبد خرید
بهترین قصه‌گو برنده است/سیمونز/باختری/اطراف
%27
1,299,400 ريال
جستارهایی در مدیریت/بونابیو/محجوب/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
جستارهایی در مدیریت/بونابیو/محجوب/نی
%20
1,440,000 ريال
هرگز تسلیم نشو/ترامپ/لطیفی/منوچهری جزئیات
افزودن به سبد خرید
هرگز تسلیم نشو/ترامپ/لطیفی/منوچهری
%25
1,200,000 ريال
بیماری‌های مدیریت/آستین/پرهام/فرزان‌روز جزئیات
افزودن به سبد خرید
بیماری‌های مدیریت/آستین/پرهام/فرزان‌روز
%25
750,000 ريال
بیماری‌های مدیریت/آستین/پرهام/فرزان‌روز جزئیات
افزودن به سبد خرید
بیماری‌های مدیریت/آستین/پرهام/فرزان‌روز
%25
750,000 ريال
رفتار سازمانی/گریفین/الوانی/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
رفتار سازمانی/گریفین/الوانی/مروارید
%25
3,300,000 ريال
اقتصاد مدیریت/داگلاس/پورمقیم/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد مدیریت/داگلاس/پورمقیم/نی
%20
464,000 ريال
اقتصاد مدیریت/داگلاس/پورمقیم/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد مدیریت/داگلاس/پورمقیم/نی
%20
464,000 ريال
مدیریت عمومی/الوانی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت عمومی/الوانی/نی
%20
2,880,000 ريال
مدیریت دولتی نوین/هیوز/الوانی/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت دولتی نوین/هیوز/الوانی/مروارید
%25
1,125,000 ريال
برنامه‌ریزی تعاملی/ایکاف/‌شورینی/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
برنامه‌ریزی تعاملی/ایکاف/‌شورینی/مرکز
%20
960,000 ريال
برنامه‌ریزی تعاملی/ایکاف/‌شورینی/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
برنامه‌ریزی تعاملی/ایکاف/‌شورینی/مرکز
%20
960,000 ريال
جادوی مدیریت/بترا/قراچه‌داغی/نخستین جزئیات
افزودن به سبد خرید
جادوی مدیریت/بترا/قراچه‌داغی/نخستین
%25
787,500 ريال
پدر پولدار، پدر بی پول/کیوساکی/بهادرزاده/آوین جزئیات
افزودن به سبد خرید
پدر پولدار، پدر بی پول/کیوساکی/بهادرزاده/آوین
%25
1,402,500 ريال
پدر پولدار، پدر بی پول/کیوساکی/بهادرزاده/آوین جزئیات
افزودن به سبد خرید
پدر پولدار، پدر بی پول/کیوساکی/بهادرزاده/آوین
%25
1,402,500 ريال